Διακήρυξη Αρ. 01/ΚΔ/2022 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

2022-01-24T19:26:56+03:0018 Ιανουαρίου 2022|Tags: |