Τα ΕΑΣ δραστηριοποιούνται στην Ανάπτυξη & Παραγωγή όπλων & πυρομαχικών, στην Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό όπλων & οπλικών συστημάτων, στη Συντήρηση οπλικών & πυραυλικών συστημάτων, στον Έλεγχο – αξιολόγηση – συλλογή & αποστρατικοποίηση απαξιωμένων πυρομαχικών και τέλος στις Βλητικές δοκιμές και ελέγχους.

Προϊόντα σχεδιασμένα βάσει NATO standards.