1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ανέρχεται σε 482 υπαλλήλους.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού οργανώνει και πραγματοποιεί συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό, στοχεύοντας στην ατομική ανάπτυξη του καθενός ξεχωριστά και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Η πολιτική της εταιρείας στην διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού της βασίζεται στην αρχή των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, σε όλους τους τομείς της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη από το γεγονός ότι από τους 82 εργαζομένους των κεντρικών γραφείων, οι 34 είναι γυναίκες (αναλογία 41.46%).

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα αποτελούν μία βαριά βιομηχανία, με έμφαση στην παραγωγική διαδικασία, αξίζει να σημειωθεί ότι το 26.35% της συνολικής εργατικής δύναμης, δηλαδή 127 από τους 482 εργαζομένους, είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης.

3.2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, Φορείς Ανώτερης Εκπαίδευσης και Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, προσφέροντας στους σπουδαστές τους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία, κάτω από την καθοδήγηση και τις οδηγίες των έμπειρων ειδικών της,