ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. 13/ΚΔ/2021
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η δημόσια επιχείρηση ν.3429/2005 (Κεφάλαιο Α) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Υμηττό επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, αποκαλούμενη εφεξής ως «ΕΑΣ» διαθέτει προς μίσθωση, με διάρκεια μισθώσεως τα 30 έτη, ακίνητο ιδιοκτησίας της, εμβαδού 612.228,63 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη θέση «Μπερμπάτι» του Δήμου Οπουντίων Φθιώτιδος, πρώην περιφέρειας Μαρτίνου Λοκρίδος και ήδη σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος.

Το ακίνητο, μετά την κτηματογράφηση, αποτελείται από 180 γεωτεμάχια Κ.Α.Ε.Κ., οι κωδικοί των οποίων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.

Το ακίνητο θα παραδοθεί στη υφιστάμενη κατάσταση, την οποία οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να διαπιστώσουν πραγματοποιώντας αυτοψίες, σε συνεννόηση με την «ΕΑΣ» πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.