ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘ. 04/ΚΔ/2021

Η δημόσια επιχείρηση ν.3429/2005 (Κεφάλαιο Α) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Υμηττό επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, αποκαλούμενη εφεξής ως «ΕΑΣ» διαθέτει προς πώληση ακίνητο, ιδιοκτησίας της, εμβαδού 4.860,58 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο αποτελεί τμήμα γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης 39.623 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Γούβα» της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας Αττικής περί το 27ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών–Θηβών. Το προς πώληση ακίνητο εμβαδού 4.860,58 τετραγωνικών μέτρων αποκτήθηκε με την υπ ́ αριθ. 84/1987 πράξη της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Α.Λ.Δ. δεν είναι εποικιστικό και δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το ενιαίο γεωτεμάχιο έχει λάβει Κ.Α.Ε.Κ 050864601039/10/0.

Διαβάστε στο επισυναπτόμενο αρχείο την πλήρη προκύρηξη και βρείτε εδώ το Κτηματολογικό Διάγραμμα και εδώ το Κτηματολογικό Φύλλο Μάνδρας.