Παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και ο ισολογισμός του έτους 2014 (Ιανουάριος – Φέβρουάριος).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (Ιανουάριος – Φέβρουάριος).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 (Ιανουάριος – Φέβρουάριος).