Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Τηλέφωνο : 210 9799353

Fax : 210 9718932                                                                                                                                                                                                           Υμηττός 08/05/2017

                                                                                                                                                    Αρ.Πρωτ.:621

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ) ενδιαφέρεται για τη Σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που αφορά στην κάλυψη «Αστικής Ευθύνης και Εργοδοτικής Ευθύνης», με εταιρεία που ασκεί νόμιμα ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα.

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 1.000.000,00 ευρώ.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους σε συνάντηση στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της εταιρείας (Λ. Ηλιουπόλεως 1, Υμηττός) την 17/05/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 .

Στους υποψήφιους που θα ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή ,θα παρασχεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες θα είναι αναγκαίες για την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης ασφάλισης.