ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘ. 10/ΚΔ/2021

Η δημόσια επιχείρηση ν.3429/2005 (Κεφάλαιο Α) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Υμηττό επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, αποκαλούμενη εφεξής ως «ΕΑΣ» διαθέτει προς πώληση ακίνητο, ιδιοκτησίας της, εμβαδού 612.228,63 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη θέση «Μπερμπάτι» του Δήμου Οπουντίων Φθιώτιδος, πρώην περιφέρειας Μαρτίνου Λοκρίδος και ήδη σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος.

Το ακίνητο, μετά την κτηματογράφηση, αποτελείται από 180 γεωτεμάχια Κ.Α.Ε.Κ., οι κωδικοί των οποίων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.

Το ακίνητο θα παραδοθεί στη υφιστάμενη κατάσταση, την οποία οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να διαπιστώσουν πραγματοποιώντας αυτοψίες, σε συνεννόηση με την «ΕΑΣ» πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Κατά την περίοδο πριν την τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα λειτουργεί στα γραφεία της «ΕΑΣ», επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, και κατά τις ώρες 10-12 π.μ., γραφείο στο Τμήμα Προμηθειών όπου οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να έχουν επί τόπου πρόσβαση στα σχέδια που έχουν ήδη εκπονηθεί από την «ΕΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.