Η “ΕΑΣ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει την 14/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 12.000 τεμ. ξυλοκιβωτίων και 500 τεμ. παλεττών. Προϋπολογισμός € 103.000 + ΦΠΑ. Τεύχη των όρων του διαγωνισμού διατίθενται από τα γραφεία της ΕΑΣ, Λ. Ηλιουπόλεως 1, 17236-Υμηττός (3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 2109799351, 2109799369-fax 2109718932) κατά τις ώρες 8:00πμ-15:00μμ και αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.