ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας πρόσκλησης με ΕΞΕ 2632-17/10/2022 μέχρι και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00.