Παράταση Ημερομηνίας υποβολής / κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό 03/ΚΔ/2022 / Διευκρινήσεις επί των διαστάσεων της συσκευασίας του υλικού

Αξιότιμοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής / κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής από τους προσφέροντες παρατείνεται έως την Πέμπτη 08/09/2022 και ώρα 11:00. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι διαστάσεις της συσκευασίας του υλικού διαμορφώνονται ως εξής:

Συνολικός Αριθμός Παλετών: 5
Συνολικός Αριθμός Cases: 74
Συνολικό Μεικτό Βάρος: 1.418 kg
Συνολικό Καθαρό Βάρος: 1.242 kg
Όγκος: 3.5203 MT

Για τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ