ΕΞΕ 2930 / 09.10.2023 –Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 135 m (45 τμχ των 3m) ράβδων αλουμινίου ποιότητας 6061 Τ6511 με εξωτερική διάμετρο 120mm σύμφωνα με ASTM B221.

HELLENIC DEFENCE SYSTEMS S.A. intends to assign, following the procedure of article no. 102 of the Law 3978/2011, as in force, to a contractor, the purchase of 135m (or 45 pieces of 3m) of Aluminum Rod in quality 6061 T6511 with diameter 120mm according to ASTM B221, with the assign criterion being the ability to perform the contract in a good and timely manner and at the lowest price possible and invites you to submit a tender, as described in detail below (attached).