ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της πρόσκλησης με ΕΞΕ 2795 – 27/10/2022 μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.