Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, αναφορικά με το Διαγωνισμό που προκήρυξε με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, με έναν ανάδοχο και αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΔΣ [φύλλο 13, 07.07.2023, (6)] παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέχρι την 14.09.2023. Η αποσφράγιση από 04.09.2023 θα διενεργηθεί την 20.09.2023.

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω.