ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 32-ΚΔ-2015

Παροχή διευκρινίσεων στην Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς Διαγωνισμός Νο 32/ΚΔ/2015 με αντικείμενο τη «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των εργοστασίων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (συλλογή, συσκευασία, σήμανση και μεταφορά)» .