ΔΙΕΥΚΡIΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕ 2632-17/10/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ερώτηση:
Στο πλαίσιο της εν θέματι πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το πλήθος των λήψεων της ακτινογραφίας θώρακος.

Απάντηση:
Θα πραγματοποιηθεί μία (1) λήψη ακτινογραφίας θώρακος.