ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (SUPER – MARKET)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο.: 06/ΚΔ/2023

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Τίτλος Αντικειμένου: Έκδοση ηλεκτρονικών διατακτικών μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για αγορές αγαθών σε υπεραγορές τροφίμων (super – market).
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 111
Πόλη: ΥΜΗΤΤΟΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός: 172 37
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 210 9799443
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): apapadimitriou@eas.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αλέξανδρος Παπαδημητρίου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.eas.gr

Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω.