ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤ/380/ΣΕΑ

Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ, Συγκρότημα Εργοστασίων  ΑΙΓΙΟΥ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια:

2.110 τεμαχίων  Αδιάβροχου καλύμματος διόπτρας  ΝSN 1010-23-114-2234

Τρόπος παράδοσης :

Στο Συγκρότημα Εργοστασίου Αιγίου, Γέφυρα Μεγανίτη , ως εξής :

  • 340 τεμ.   ΜΑΙΟΣ 2017
  • 375 τεμ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
  • Υπόλοιπη ποσότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες μας, οι οποίες θα σας γνωστοποιούνται εγκαίρως.

Υποβολή προσφορών  μέχρι την  20/02/2017 και ώρα 11.00 πμ

Αντίγραφο του διαγωνισμού θα διατίθεται από το τμήμα Διοικητικού ΣΕΑ, συγκρότημα Αιγίου, Γέφυρα Μεγανίτη , αρμόδιος κος Τριανταφυλλόπουλος Σταύρος  τηλ 26910-69418.69405, fax 26910-28995