ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   ΣΤ/378/ΣΕΑ

Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ, Συγκρότημα Εργοστασίων ΑΙΓΙΟΥ προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια :

1.050 τεμαχίων ξυλοκιβωτίων συσκευασίας ( Αρ. σχεδίου 469803 ).

Τρόπος παράδοσης :

Στο Συγκρότημα Εργοστασίου Αιγίου, Γέφυρα Μεγανίτη , ως εξής :

  • 170 τεμ.  ΜΑΙΟΣ 2017
  • 190 τεμ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
  • Υπόλοιπη ποσότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες μας, οι οποίες θα σας γνωστοποιούνται εγκαίρως.

Υποβολή προσφορών  μέχρι την  16/02/2017 και ώρα 11.00πμ

Αντίγραφο του διαγωνισμού θα διατίθεται από το τμήμα Διοικητικού ΣΕΑ, συγκρότημα Αιγίου, Γέφυρα Μεγανίτη , αρμόδιος κος Τριανταφυλλόπουλος Σταύρος  τηλ 26910-69418.69405, fax 26910-28995