ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΤ/ 271 /ΣΕΑ

Η “ΕΑΣ ΑΒΕΕ”, Συγκρότημα Εργοστασίων Αιγίου προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια:

150 τεμαχίων  ξυλοκιβωτίων συσκευασίας

Αριθμός  σχεδίου 469803

Τρόπος Παράδοσης :   ΟΛΗ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ  2016

Υποβολή προσφορών μέχρι  την 10/03/2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00    

Αντίγραφο του διαγωνισμού θα διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών ΕΑΣ, Συγκρότημα Αιγίου, Γέφυρα Μεγανίτη, αρμόδιος κος Τριανταφυλλόπουλος Σταύρος, τηλ. 26910-69418, fax 26910-28995.