ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤ/184/ΣΕΑ

Η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια :

300 τεμ.  Αδιάβροχου καλύμματος όπλων

 

300 τεμ. Αδιάβροχης θήκης κάννης με ιμάντα μεταφοράς όπλων

Υποβολή προσφορών μέχρι την 26/06/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15΄π.μ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΑΝΙΤΗ ΑΙΓΙΟ ΤΚ 25100 –ΤΗΛ 26910 69418,69405).