1. Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει την 15/07/2014ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μίας (1) συσκευής υψισύχνου διάταξης.
  2. Προϋπολογισμός : 90.000 €
  3. Τεύχη με τους όρους του διαγωνισμού θα διατίθενται από τα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1 – 172 36 Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 304Α , τηλέφωνο 210 9799353,  fax 210 9718932,  210 9799812) κατά τις ώρες 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.
  4. Όσοι παραλάβουν το τεύχος των όρων του διαγωνισμού από το site της EΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών  fax 210 9718932.