ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 23/ΚΔ/2015

1. Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει την 25/08/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Α΄υλών .

2. Προϋπολογισμός : 225.353 €

3. Τεύχη με τους όρους του διαγωνισμού θα διατίθενται από τα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1 – 172 36 Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 304Α , τηλέφωνο 210 9799353, fax 210 9718932) κατά τις ώρες 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.