ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Νο  06/ΚΔ/2015

 

  1. Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει την 24/02/2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 κλειστό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 1.882 αντιβαλλιστικών πλακών .
  1. Προϋπολογισμός : 282.300 €
  1. Τεύχη με τους όρους του διαγωνισμού θα διατίθενται από τα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1 – 172 36 Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 304Α , τηλέφωνο 210 9799353,  fax 210 9718932) κατά τις ώρες 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.