ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Νο  04/ΚΔ/2015 –  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  1. Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει την 21/05/2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ράβδων αλουμινίου .
  1. Προϋπολογισμός : 515.000 €
  1. Τεύχη με τους όρους του διαγωνισμού θα διατίθενται από τα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1 – 172 36 Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 304Α , τηλέφωνο 210 9799353,  fax 210 9718932) κατά τις ώρες 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.