ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 47/ΚΓ/2014

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει την 03/12/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Αποσυναρμολόγηση και Μεταφορά δύο (2) Ανεμογεννητριών που βρίσκονται στο Αιολικό Πάρκο Λαυρίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305),  κατά τις ώρες  8:00 πμ – 15:00 μμ.

Επίσης οι όροι του Διαγωνισμού αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Όσοι παραλάβουν το τεύχος των όρων του διαγωνισμού από το site της EΑΣ  υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών  fax 210 9718932.

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού

Αρμόδιος  :  Σπυρόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο:  210 – 9799369, 351, 352

Φαξ         :  210 – 9718932