ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 46/ΚΓ/2014

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» προκηρύσσει  την 08/01/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό  Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της φύλαξης των εγκαταστάσεών της (Υμηττού, Λαυρίου, Μάνδρας, Ελευσίνας, Δερβενοχωρίων και Αιγίου) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα των ΕΑΣ για παράταση μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.

Προϋπολογισμός για δύο (2) έτη: 3.208.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το τεύχος των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36  – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305,  τηλ. 210 9799351,  210 9799369  – fax 210 9718932) κατά τις ώρες  8:00 πμ – 15:00 μμ καθώς επίσης αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το τεύχος των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών της ΕΑΣ, με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Την ίδια υποχρέωση έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν το τεύχος των όρων της Διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ.

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού

Αρμόδιος  :  Σπυρόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο:  210 – 9799369, 351, 352

Φαξ         :  210 – 9718932