ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ)

Διακήρυξη Διαγωνισμού Νο 25/ΚΔ/2017

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” (ΕΑΣ)», προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία, που αφορά σε Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής, για την Απορρύπανση – Εξυγίανση Εγκαταστάσεών της, που βρίσκονται στην Ελευσίνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι την 11/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 306, κα Λυμπεροπούλου Αφροδίτη τηλ. 210 9799353, fax 210 9718932) e-mail : alimperopoulou@eas.gr, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΕΑΣ» (www.eas.gr) .

Οι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την παρούσα Διακήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ. 210 9799353, Fax. 2109718932 e-mail: alimperopoulou@eas.gr.