ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

Δια της παρούσης η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” γνωστοποιεί ότι η αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Συμμετοχής στον υπ’ αριθμ. 25/ΚΔ/2017 Διεθνή Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία, παρατείνεται έως την 22η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00