Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ“, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ράβδων χάλυβα.

Υποβολή προσφορών μέχρι την 21.07.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Ο διαγωνισμός διατίθεται από τα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1 – 172-36 Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 304A, τηλέφωνο 210 9799353, fax 210 9718932, e-mail : alimperopoulou@eas.gr).

Περίληψη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας : www.eas.gr.