Η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει μειοδοτικό
διαγωνισμό για την προμήθεια :

α) 5.000 κιλών Μολυβδενομαγγανιούχου Χάλυβα (σκληρός) προδιαγραφής

MIL-S-12504 σε ράβδους με ρεκτιφιαρισμένη επιφάνεια διαμέτρου 10,88mm (-0,04mm) και μήκους 3-4m.

β) 3.300 κιλών Χάλυβα (μαλακός) ποιότητας SAE 1113 ή 9SMnPb36, DIN 1651 σε ράβδους με ρεκτιφιαρισμένη επιφάνεια διαμέτρου 10,88mm (-0,04mm) και
μήκους 3-4m. 12.000 κιλών κυαθίου περιβλήματος βολίδας.

Υποβολή προσφορών μέχρι την Τρίτη ημέρα 02.06.2015

Ο διαγωνισμός διατίθεται από τα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1 – 172-36 Υμηττός και συγκεκριμένα από την
Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 304A, τηλέφωνο 210 9799353, fax 210 9718932, e-mail : alimperopoulou@eas.gr).