Η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ”, προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την απομάκρυνση :

  1. kgπερίπου Σκόνης Αμιάντου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ 17.06.01) με εγκλεισμό χώρου και ανασυσκευασία σε συσκευασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία, από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της «ΕΑΣ» στην Ελευσίνα, που ευρίσκεται στο 26ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου.
  2. kgπερίπου Αμιάντου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ 17.06.01) από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της «ΕΑΣ» στον Υμηττό, που ευρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Λεντάκη 2.

Υποβολή προσφορών μέχρι την  02/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του τεύχους των όρων του Διαγωνισμού από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΑΣ, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305,  τηλ. 210 9799369, 210 97999351, fax 210 9718932) κατά τις ώρες  8.00 π.μ. – 15.00 μ.μ., καθώς αναρτώνται στο συνημμένο στο παρόν φυλλάδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν το αντίγραφο του τεύχους των όρων του Διαγωνισμού, να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών, με τα στοιχεία της εταιρείας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας). Επίσης όσοι θα το παραλάβουν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή του, εγγράφως στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών (Fax. 210 9718932).

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 210 – 9799369, 351, 352 Φαξ : 210 – 9718932