ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Νο 15/ΚΔ/2017/ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι ο Ανοικτός Μειοδοτικός  Νο 15/ΚΔ/2017 που αφορούσε, στην προμήθεια 11.000 κιλών CompositionA3, σύμφωνα με την προδιαγραφή MILDTL-440DTypeIclass

 ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 27/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 306, κα Λυμπεροπούλου Αφροδίτη τηλ. 210 9799353,  fax 210 9718932) e-mail : alimperopoulou@eas.gr.

Επίσης ο διαγωνισμός αναρτάται συνημμένος στην παρούσα.

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν διαγωνισμό από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ. 210 9799352, Fax. 2109718932 e-mail: alimperopoulou@eas.gr.