ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Νο 13/ΚΔ/2017/ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», ανακοινώνουν ότι ο Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 13/ΚΔ/2017 που αφορούσε στην ανάθεση του έργου «Διενέργεια Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου (Checkup) του προσωπικού της» σε Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

Ετήσιος Προϋπολογισμός : 40.800,00 ευρώ

Υποβολή προσφορών μέχρι  την 27/07/2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄.   

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφο Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς  του Διαγωνισμού, από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Εταιρείας, Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 1, 172 36 – Υμηττός και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Προμηθειών (3ος όροφος, γραφείο 305, κος Σπυρόπουλος Δημήτριος τηλ. 210 9799369, fax 210 9718932) e-mail : dspiropoulos@eas.gr

Επίσης η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς του Διαγωνισμού αναρτάται συνημμένη στην παρούσα

Οι ενδιαφερόμενοι που παραλάβουν το τεύχος της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς  του Διαγωνισμού από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΣ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της, εγγράφως στην ΕΑΣ (Υποδιεύθυνση Προμηθειών) τηλ.210 9799369, Fax. 2109718932 e-mail: dspiropoulos@eas.gr

Σε περίπτωση που το αντίγραφο της Πρόσκλησης Κατάθεσης Προσφοράς  του Διαγωνισμού, παραληφθεί μέσω Courier που θα είναι με χρέωση των διαγωνιζομένων, η «ΕΑΣ» δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Πληροφορίες : Υποδιεύθυνση Προμηθειών

Αρμόδιος : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο: 210 – 9799369

Φαξ : 210 – 9718932

Εmail : dspiropoulos@eas.gr