ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ .

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ, ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΑΝΙΤΗ ΤΚ 25100 – ΑΙΓΙΟ .

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22/10/2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.2691069418 Κος Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.