Η Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ημερομηνία ορόσημο τόσο για τους Εργαζόμενους στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα όσο και για την Εταιρεία.

Η υπογραφή της πρώτης μετά από σχεδόν δέκα χρόνια Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2017-2018, μεταξύ της Διοίκησης και των εκπροσώπων των Σωματείων των Εργαζομένων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων είναι γεγονός.

Η σημερινή Διοίκηση, με Πρόεδρο, τον Αντιναύαρχο Π.Ν. (ε.α.) κ. Γιώργο Ροΐδη και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Θεόφιλο Βασιλείου, τήρησε με ευλάβεια τη δέσμευση που είχε αναλάβει προς τους εργαζόμενους, να φέρει σε πέρας αυτή την χρόνια εκκρεμότητα και να υπογράψει την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβασης Εργασίας το συντομότερο δυνατό.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμένος και ο απελθόν Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ Δ. Βίτσας παρείχαν κάθε δυνατή στήριξη στην Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να ευοδωθούν οι προσπάθειες και να υπογραφή η Ε.Σ.Σ.Ε.

Η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας επιβεβαιώνει τον σταθερό προσανατολισμό της Διοίκησης της Εταιρείας προς μία νέα εποχή σταθερής ανάπτυξης, προϋπόθεση της οποίας είναι ο σεβασμός των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους και παράλληλα αποτελεί δείγμα της θετικής πολιτικής στάσης της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απέναντι στους Εργαζόμενους στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας και τα δικαιώματα τους.