Την Τετάρτη 14/12/2016 στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων έγινε τελετή παραλαβής και επίδειξης λειτουργίας ιδιοσυσκευής για την μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων δοκιμίων παρουσία του Διοικητή της Σχολής Yποναύαρχου Αλέξανδρου Διακόπουλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΑΣ κ. Κοσμά Χρηστίδη. Η ιδιοσυσκευή μελετήθηκε από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών της ΣΝΔ και κατασκευάστηκε από τα ΕΑΣ.

Η συγκεκριμένη συνεργασία είναι μια από τις πολλές δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα στα πλαίσια της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΕΑΣ και ΣΝΔ που έχει υπογραφεί.