ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Σημαντικά αυξημένες παραδόσεις παραγγελιών με θετική συνεισφορά στον κύκλο εργασιών σημειώνουν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα τους τελευταίους μήνες.

Συγκεκριμένα, στο τετράμηνο Μάρτιος-Ιούνιος 2019, η αξία παραδοθέντων προϊόντων, προς τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όπως και σε τρίτους, φτάνει τα 13 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση που ανέλαβε το Μάρτιο 2019, κατηύθυνε στοχευμένα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε με ενέργειες του ΥΕΘΑ και αξιοποιώντας το προσωπικό των εργοστασίων, επιτεύχθηκαν παραδόσεις στο 170% του ύψους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, ενώ έγινε σημαντική κάλυψη υποχρεώσεων προς ιδιώτες και φυσικά η μισθοδοσία μέσα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Διοίκηση και στελέχη των ΕΑΣ έχουν θέσει ως στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών στα 60 εκατομμύρια εντός τριετίας, όπως θα αποτυπωθεί και στο επικαιροποιούμενο επιχειρησιακό σχέδιο των ΕΑΣ. Να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών στην προηγούμενη κλεισμένη χρήση (2017) ήταν της τάξης των 17 εκατ. ενώ παρόμοια θα κινηθεί και το 2018.

Η απόδοση του τρέχοντος τετραμήνου λοιπόν, θέτει τη βάση για να υπερκαλυφθούν στόχοι έτους και θεμελιώνουν εκείνους της τριετίας, που υποστηρίζονται και από το πλήρες πλάνο ανάπτυξης της εταιρίας που παρουσιάζεται σταδιακά.

Το πλάνο οδηγεί σε σταθερή και εξωστρεφή λειτουργία και θα υποστηρίξει το σύνολο της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ευχαριστεί τους εργαζόμενους για την καθοριστική  συμβολή τους και στο πνεύμα αυτό συνεχίζουμε μαζί για την κατάκτηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.