Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, προσβλέποντας σε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση τους στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης διερευνούν τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε συνέργειες όπως αυτές του προγράμματος-πλαισίου Horizon2020 αλλά και σε εθνικά προγράμματα μαζί με άλλους εγχώριους φορείς.

Για το σκοπό αυτό, τα ΕΑΣ σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), διοργάνωσαν εξειδικευμένο, εστιασμένο σεμινάριο εισαγωγής και επεξήγησης των βασικών σημείων του προγράμματος Horizon 2020, με τη συνδρομή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ προς το στελεχιακό δυναμικό των ΕΑΣ, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Υμηττό, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Το Δίκτυο Πράξη αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και έχει οριστεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ως Εθνικό Σημείο Επαφής σε πολλές από τις θεματικές περιοχές του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίου, παρέχοντας ενημέρωση και υποστήριξη.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των ΕΑΣ για τους βασικούς κανόνες συμμετοχής στο Πρόγραμμα Horizon 2020, αλλά και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος τους, όπως Υλικά και Βιομηχανικές Διεργασίες, Συστήματα Ασφαλείας και Περιβάλλον, καθώς και η μεταφορά εμπειριών από άλλους φορείς της Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και του ερευνητικού κόσμου, με προηγούμενη επιτυχημένη συμμετοχή σε σχετικά έργα και, τέλος, η δημιουργία συνεργειών.

Η Διοίκηση και τα στελέχη των ΕΑΣ καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συμμετείχε ο ειδικός σύμβουλος κ.Λάζαρος Νάτσης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη των ΕΑΣ, της ΣΝΔ, Εθνικοί Εκπρόσωποι στις Επιτροπές του Horizon 2020 και εκπρόσωποι ΣΣΕ και ΣΙ και ΕΑΒ.

Ομιλητές Ημερίδας: Δρ. Α.Δημητριάδης NCP, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Δ.Αδαμίδου NCP, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Γ.Μπαρούτας, NCP, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, καθ.Κ.Γαλιώτης Π.Πατρών, Εθνικός Εκπρόσωπος Horizon/NMP, καθ.Β.Κωστόπουλος, Καθηγητής Π.Πατρών, Εθνικός Εκπρόσωπος JTI Clean Sky, Αντισμήναρχος Γ.Καντεράκης (ΜΑ), Εθνικός Εκπρόσωπος Horizon/Security, Δρ. Γ.Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Εφαρμογών, ΙΤΕ/ΙΗΔΛ, Α.Καρανίκα, Υπεύθυνη Μηχανικός Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων ΕΑΒ, Χ. Βαγγελάτος, Προϊστάμενος Τομέα Συστημάτων Ασφαλείας ΕΑΒ.