ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

Το εργοστάσιο του Λαυρίου πιστοποιήθηκε από το φορέα TUV AUSTRIA για τα εφαρμοζόμενα συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2004 (με ισχύ έως το 2018) και Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801:2008 (με ισχύ έως το 2019).