Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.) και διακριτικό τίτλο ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ,το οποίο ορίστηκε με την Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Αριθμ.Φ.400/106/12513 Σ.3185/28.2.2019).

Η σύνθεση του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

α. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Κουτσοθεόδωρος, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

β. Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αποστολάκης Καρκανέβατος, Μηχανολόγος Μηχανικός

γ.  Μέλη οι κ.κ :

Χρήστος Πετράκος, Δικηγόρος Αθηνών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αναστάσιος Αντωνίου, Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ευάγγελος Μοναστηριώτης, Συνταξιούχος Οικονομολόγος, τέως Αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μέλος Δ.Σ.

Νικολάκης Κρεμμύδας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης Δούκας, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Μέλος Δ.Σ.