Παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και ο ισολογισμός του έτους 2014 (Μάρτιος – Δεκέμβριος ).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ( Μάρτιος – Δεκέμβριος )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 ( Μάρτιος – Δεκέμβριος )