ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΑΣ ΑΒΕΕ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, ο Επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός του 2019, που πιστοποιεί την ανάκαμψη της εταιρίας, χάρη στη στροφή στην παραγωγή, με την υλοποίηση παραγγελιών, παραδόσεων προϊόντων, ενεργοποίηση αλλά και δημιουργία γραμμών παραγωγής.

Σημαντικά στοιχεία του 2019:

 • Ο πραγματικός κύκλος εργασιών, κινείται άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ και τριπλασιάζεται σε σχέση με το 2018
 • Οι εξαγωγές σχεδόν δεκαπλασιάζονται
 • Η εταιρία για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη δεν παράγει νέα χρέη, καθώς θα έχει οριακά θετικό EBITDA
 • Ο Προϋπολογισμός συμβαδίζει με την πραγματική πορεία της επιχείρησης, συνεπώς αναμένεται συμφωνία με τον Ισολογισμό του τρέχοντος έτους, επίσης για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη

Από το Μάρτιο 2019, τα ΕΑΣ εστίασαν στην εκτέλεση όλων των Προγραμμάτων Εθνικής Σημασίας που έχουν αναλάβει στο παρελθόν, αλλά και στη διεκδίκηση νέων, αποκαθιστώντας σχέση έμπιστης συνεργασίας με το ΥΕΘΑ, τη ΓΔΑΕΕ και τα Επιτελεία και αξιοπιστίας με ακριβείς χρόνους παράδοσης.

Ενδεικτικές σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της εταιρίας:

 1. Αναβίωσαν αναθέσεις, αυτοτελούς κυρίως παραγωγής, που είχαν καθυστερήσει επί έτη, υλοποιούνται και παραδίδονται στις Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
 2. Αξιώνεται ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής άνω του 50% σε προγράμματα συμπαραγωγής, ενώ γίνεται επαναδιαπραγμάτευση παλαιών συμβάσεων, που η συμμετοχή ήταν ως και σε μονοψήφια ποσοστά.
 3. Η Διοίκηση, με τις νέες Γενικές Διευθύνσεις, αξιοποιούν το σύνολο των διοικητικών, ερευνητικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της Εταιρίας ενώ χαρακτηριστικά με το εργαλείο του Κυλιόμενου Προϋπολογισμού, διασφαλίζεται επάρκεια πόρων, βέλτιστη διαχείριση προμηθευτών και συμφωνία πρόβλεψης με τελική υλοποίηση.
 4. Καταβάλλονται πλήρης μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές στο προσωπικό, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (μετά από μακροχρόνια διακοπή), όπως και Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας.
 5. Η εταιρία αναδεικνύει, οργανώνει και αναπτύσσει την υφιστάμενη τεχνογνωσία της στους τομείς που κατέχει την πρωτοκαθεδρία αλλά και σε τομείς που δεν ήταν στο προσκήνιο, ώστε να επιτύχει είσοδο σε νέες αγορές, σύγχρονων αμυντικών συστημάτων. Τούτο καθίσταται σαφές και από την συντονισμένη αξιοποίηση τη συμμετοχής στη θυγατρική της, LT-Pyrkal.
 6. Οι ζημιές στο εργοστάσιο Μάνδρας (ΣΕΜ), πού είχε πληγεί από τις πλημμύρες το 2017, αποκαταστάθηκαν με ευθύνη και εργασία των εργαζομένων και η αποζημίωση που αναμένεται προς τις πληγείσες επιχειρήσεις της περιοχής θα αξιοποιηθεί αναπτυξιακά. Ήδη, με τη νέα σύμβαση αναβάθμισης Τ/Ο ΒΜΡ-1, που υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2019, το ΣΕΜ εκκίνησε τη λειτουργία του, επαναφέροντας τα ΕΑΣ στον τομέα των οχημάτων.
 7. Η εταιρεία έχει καταγράψει τη σημαντική ακίνητη περιουσία της και δρομολογεί διαδικασία αξιοποίησης, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση έργων και αποπληρωμή οφειλών.
 8. Δρομολογείται η συμμετοχή των ΕΑΣ σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα από την ενεργό παρουσία τους στους συλλογικούς φορείς (ΕΕΛΕΑΑ και ΣΕΚΠΥ) και συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Τα ΕΑΣ, ως οφείλει μία Δημόσια Επιχείρηση Εθνικής Σημασίας, κινούνται με εξωστρέφεια σε διεθνείς αγορές και παράλληλα αποκτούν εμπειρίες και προσαρμόζουν την Έρευνα και Ανάπτυξη και τις Παραγωγικές Δομές, στις ανάγκες της Εθνικής Άμυνας.

Η Διοίκηση ευχαριστεί όλους τους εργαζόμενους στα ΕΑΣ και τους συνεργάτες στους οποίους βασίστηκε αυτή η μεγάλη αλλαγή, που σφραγίζει ένα ευοίωνο μέλλον για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, σε μία περίοδο που η ανάπτυξη είναι απαίτηση για την οικονομία αλλά και τη θωράκιση της χώρας.