ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική εκδήλωση για τον Προληπτικό Έλεγχο της Υπέρτασης και του Σακχαρώδη Διαβήτη στα ΕΑΣ

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ σε συνεργασία με γνωστή φαρμακευτική εταιρεία διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση στις 24.10.2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Διοίκησης στον Υμηττό, με θέμα: «Προληπτικός έλεγχος κατά της Υπέρτασης και του Σακχαρώδη Διαβήτη».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εβδομήντα (70) και πλέον εργαζόμενοι στους οποίους έγιναν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, καθώς και μέτρηση περιφέρειας μέσης για ανακάλυψη τυχόν μεταβολικού συνδρόμου.

Η εκδήλωση συντονίστηκε από τον ιατρό των ΕΑΣ κ. Βασίλη Δημητρίου.