Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εκπαιδευτικών επισκέψεων, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα υποδέχτηκαν στις εγκαταστάσεις τους στoν Υμηττό, σπουδαστές από το τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανχλγών της Σχολής Πυροβολικού, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, έγινε εκτενής παρουσίαση των δραστηριοτήτων των ΕΑΣ από τον Διευθυντή ΣΕΥ κ. Α. Καρκανέβατο. Εν συνεχεία, ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη σε χώρους του εργοστασίου (Οβιδουργείο, Αυτόματα Μηχανήματα, Καλυκοποιεία, Μηχανουργείο), κατά την διάρκεια της οποίας, οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραγωγικές γραμμές εν λειτουργία, καθώς και τα διαπιστευμένα εργαστήρια Μετρολογίας και Βλητικών Δοκιμών.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στην έκθεση των προϊόντων των ΕΑΣ.