Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικών επισκέψεων, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα υποδέχτηκαν στις εγκαταστάσεις τους στoν Υμηττό, δευτεροετείς δοκίμους από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, έγινε εκτενής παρουσίαση των δραστηριοτήτων των ΕΑΣ από τον Διευθυντή Εργοστασίου Υμηττού κ. Α. Καρκανέβατο. Εν συνεχεία, ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη σε χώρους του εργοστασίου (Οβιδουργείο, Αυτόματα Μηχανήματα, Καλυκοποιεία, Μηχανουργείο), κατά την διάρκεια της οποίας, οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραγωγικές γραμμές εν λειτουργία, καθώς και τα διαπιστευμένα εργαστήρια Μετρολογίας και Βλητικών Δοκιμών.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στην έκθεση των προϊόντων των ΕΑΣ.