Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα θέλουν να διευκρινίσουν ότι κανένας από τους εργαζόμενους που απεχώρησαν σε εφαρμογή του προγράμματος εθελουσίας εξόδου δεν επαναπροσλήφθηκε με οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρεία.