Δημοσιεύτηκε το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Αρ.Φύλλου.265) με ημερομηνία 21 Απριλίου 2015 η απόφαση για τον ορισμό της νέας Διοίκησης στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ.)

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο Επίτιμος Α/ΓΕΝ, Ναύαρχος ε.α. Κοσμάς Χρηστίδης, ενώ νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο Θεόφιλος Βασιλείου, τ. Βουλευτής-Πολιτικός Επιστήμων.

Ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.:

Περικλής Νεάρχου, πρέσβυς ε.τ., ως μέλος

Ιωάννης Γαλάνης, Υποναύαρχος ε.α., ως μέλος

Χρήστος Βαλλιάνος, Χημικός Μηχανικός, ως μέλος

Παναγιώτης Δούκας, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, ως μέλος (ως έχει οριστεί σύμφωνα με το αρθ 3 του Ν.3429/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Ασπασία Καϊνάρου, Οικονομολόγος, ως μέλος.