Ανανεώθηκε η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 για τις δραστηριότητες όλων των εργοστασίων του Ομίλου έως και τον Σεπτέμβριο 2018 από τον φορέα πιστοποίησης «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ».