Περιγραφή

Πύραυλος αέρος-αέρος μικρής εμβέλειας με υπέρυθρη καθοδήγηση.

Προορίζεται κυρίως για εμπλοκές που οδηγούν σε κλειστή αερομαχία. Αναπτύχθηκε από την γερμανική εταιρεία Bodenseewerk Geratetechnik GmbH (BGT), που συμμετείχε στο πρόγραμμα εξέλιξης με άλλες έξι χώρες, με κύριο σκοπό την προσαρμογή της κεφαλής του πυραύλου στο σώμα του AIM-9 Sidewinder.

Ο πύραυλος αποτελείται από τέσσερα τμήματα

  • Σύστημα καθοδήγησης με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ψύξη
  • Εκρηκτική κεφαλή
  • Πυραυλοκινητήρας με συστήματα ελέγχου
  • Σύστημα ελέγχου πλοήγησης